Σε «πρώιμα στάδια» ο επαγγελματικός προσανατολισμός στη χώρα μας…

Επειδή «η τεχνολογική γνώση της ανθρωπότητας διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια» και επειδή «οι σημερινοί μαθητές θα εργασθούν σε δουλειές που ακόμη δεν υπάρχουν, θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί και θα λύνουν προβλήματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε», η τυχαία επιλογή επαγγέλματος έχει πλέον ακυρωθεί. Ακόμη και με βάση τα επικρατούντα πρότυπα είτε την παραδοσιακή οικογενειακή προτροπή «να γίνεις, παιδί μου, γιατρός ή δικηγόρος». Τη θέση τους έχουν πάρει η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων – σε αντιστοιχία όμως και με την ιδιοσυγκρασία, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

Θεσμός

Αυτό είναι το έργο που επιτυγχάνεται μέσα από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ε.Π.). Ενας θεσμός που στη χώρα μας χαρακτηρίζεται ότι βρίσκεται «σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, καθιέρωσης και διάδοσης». Ομως το πρόσφατο συνέδριο «Επόμενη ημέρα για το Εργασιακό Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις», που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ) και η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο και ενημερωτικό (www.iepas.gr).

«Αντίθετα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, ο επαγγελματικός προσανατολισμός στη χώρα μας δεν έχει αποτελέσει έως τώρα βασικό ζητούμενο τόσο στον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης, όσο και στον ιδιωτικό χώρο και στην κοινωνία, γενικότερα» αναφέρει στην «Κ» ο κ. Φαίδων Στράτος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠΑΣ.  Ένας στόχος, για τον οποίο εργάζεται πολύπλευρα το ΙΕΠΑΣ. Και είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τη διάδοση και προώθηση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών προς όλους χωρίς διακρίσεις.

Ελλείψεις – οφέλη

«Η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί σοβαρή σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού, εφευρετικότητας και προόδου» υπογραμμίζει ο κ. Στράτος. Γιατί όταν ο καθένας αποδίδει καλύτερα επειδή αξιοποιεί την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες που διαθέτει, αυτό είναι προς όφελος του ιδίου αλλά και του επιχειρησιακού του χώρου και, εν τέλει, της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Ωστόσο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν αφορά μόνο τις νεότερες ηλικίες που προβληματίζονται για το ποια καριέρα θα ακολουθήσουν, αλλά και τους περισσότερο ώριμους που, είτε από ανάγκη είτε από προσωπική απόφαση, θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

«Στον κατάλογο ακόμη μπαίνουν και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μειονότητες. Αλλωστε, σε εποχή μεγάλης ρευστότητας στην απασχόληση, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, έχει πάρει μορφή συνεχούς -και όχι εφάπαξ- ανάγκης προσαρμογής στη σταδιοδρομία του καθενός». Και ο ρόλος του ΙΕΠΑΣ -που είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο- γίνεται ακόμη πιο σημαντικός από τη διαπίστωση που εκφράζει, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός ασκείται ελλιπώς στα δημόσια σχολεία, ενώ έχει καταργηθεί και η κεντρική εποπτεία της λειτουργίας αυτής. Στα δε ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζεται επιλεκτικά -κυρίως στα μεγάλα- και όχι πάντα απολύτως ικανοποιητικά.

«Εξάλλου, στη χώρα μας δεν προσφέρονται επαρκή επικαιροποιημένα στοιχεία στο Διαδίκτυο τόσο για τις ανάγκες της αγοράς, όσο και για την κατάλληλη περιγραφή των ειδικοτήτων, όπως συμβαίνει αλλού». Στις σημαντικές έρευνες και μελέτες που έχει πραγματοποιήσει το ΙΕΠΑΣ, αναφέρουμε το Σχέδιο Δράσης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξατομικευμένου σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του ομώνυμου Στρατηγικού Σχεδίου για το 2007-2013 (ΕΣΠΑ), όπως και τη μελέτη για την Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Απογραφική αποτύπωση

Μέσα από τη μελέτη αυτή έγινε η απογραφική αποτύπωση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και η περιγραφή των υφιστάμενων δομών. Στο πρόσφατο συνέδριο για την «Επόμενη Ημέρα για το Εργασιακό Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις» ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσίαση του τεχνικού συμβούλου της Διοίκησης ΙΕΠΑΣ, κ. Νίκου Σταθόπουλου, για το «Νέο περιεχόμενο στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό». Κατέδειξε μέσα από παραδείγματα τις πρωτοφανείς δυνατότητες που δίνει σε όλους η σύγχρονη τεχνολογία για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Τεκμηρίωσε επίσης μέσα από την παρουσίαση στοιχείων, ότι ο κρίσιμος παράγων για την επιτυχία είναι η αναζήτηση διεξόδων προς τις κατευθύνσεις εκείνες που αξιοποιούν τα δεδομένα του σύγχρονου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό ωστόσο με την ιδιοσυγκρασία και τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Πρώτα, έδωσε την εντυπωσιακή και τεκμηριωμένη εικόνα του «κόσμου που αλλάζει». Και κατόπιν εστίασε στα δεδομένα στη χώρα μας όπου, ενώ ζούμε την επανάσταση της πληροφορικής, οι ειδικότητες και η διακίνηση προϊόντων ΙΤ (ΤΠΕ) δεν ενδιαφέρουν. Εκτός εκείνων «που προωθούν τα μίντια».

Τι περιλαμβάνει – τι απαντήσεις δίνει

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει:

– Ανάλυση προσωπικών χαρακτηριστικών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

– Πληροφόρηση για εκπαιδεύσεις και εργασίες.

Δίνει απάντηση στα εξής:

– «Τι είναι σημαντικό για μένα;» – (Κίνητρα και Αξίες)

– «Τι μπορώ να κάνω καλά;» – (Ικανότητες και Δεξιότητες)

– «Τι μου ταιριάζει να κάνω;» – (Προσωπικότητα)

– «Τι θα μου άρεσε να κάνω;» – (Ενδιαφέροντα)

 

Πηγή : www.kathimerini.gr