Μαθησιακή ανάπτυξη

Slider
Μαθησιακή ανάπτυξη

Μάθε να μαθαίνεις

Μαθησιακή ανάπτυξη

Μάθε να μαθαίνεις

“Εάν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει”.
Μαρία Μοντεσόρι

Όλοι στην πορεία της ζωής μας ανακαλύπτουμε το δικό μας μοναδικό τρόπο που μας βοηθά να κατανοούμε και να μαθαίνουμε. Άλλοι το κατορθώνουν μέσω της παρατήρησης, άλλοι μέσω της ακρόασης ή ακόμα και της αφής!

Είναι προφανές βέβαια, ότι όσο πιο ενεργή συμμετοχή έχει ο μαθητής στη διαδικασία εκμάθησης, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό επιτυχίας του εντός της τάξης. Ωστόσο, πολλές φορές, δεν αρκεί η προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος ο μαθητής.

Χρειάζεται και η βοήθεια του εκπαιδευτικού που θα καθοδηγήσει το μαθητή να εντοπίσει ποια είναι η μέθοδος που τον εξυπηρετεί για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης και όχι μόνο. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει να έχει βαθεία γνώση ο ίδιος ο εκπαιδευτικός όλων των τρόπων εκμάθησης, ώστε να μπορέσει να προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία στο μαθητή του που θα ανταποκρίνεται επακριβώς στις ανάγκες του.

“Εάν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει”.
Μαρία Μοντεσόρι

Όλοι στην πορεία της ζωής μας ανακαλύπτουμε το δικό μας μοναδικό τρόπο που μας βοηθά να κατανοούμε και να μαθαίνουμε. Άλλοι το κατορθώνουν μέσω της παρατήρησης, άλλοι μέσω της ακρόασης ή ακόμα και της αφής!

Είναι προφανές βέβαια, ότι όσο πιο ενεργή συμμετοχή έχει ο μαθητής στη διαδικασία εκμάθησης, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό επιτυχίας του εντός της τάξης. Ωστόσο, πολλές φορές, δεν αρκεί η προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος ο μαθητής.

Χρειάζεται και η βοήθεια του εκπαιδευτικού που θα καθοδηγήσει το μαθητή να εντοπίσει ποια είναι η μέθοδος που τον εξυπηρετεί για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης και όχι μόνο. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει να έχει βαθεία γνώση ο ίδιος ο εκπαιδευτικός όλων των τρόπων εκμάθησης, ώστε να μπορέσει να προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία στο μαθητή του που θα ανταποκρίνεται επακριβώς στις ανάγκες του.

Από την άλλη πλευρά, αφού η μέθοδος με την οποία κάθε παιδί αποκωδικοποιεί και κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνονται είναι μοναδική για το ίδιο, κρίνεται πρακτικά αδύνατο για τον καθηγητή να μπορεί να προσαρμόσει το εκάστοτε μάθημα στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σχολείο ακολουθεί μια παρωχημένη, γενικευμένη προσέγγιση, εγκλωβίζουν τους μαθητές σε έναν κυκεώνα δοκιμών και λαθών, προκειμένου να εντοπίσουν την ενδεδειγμένη μέθοδο μάθησης για τους ίδιους.

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που καταφέρνουν να ανακαλύψουν νωρίς αυτό το μοναδικό, προσωπικό τρόπο μάθησης. Ωστόσο, τα περισσότερα αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας τεχνικές που δε τους ταιριάζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η απόδοσή τους να μην αντιστοιχεί στις πραγματικές τους δυνατότητες. Επομένως, η όλη εμπειρία της μάθησης σε κάποιες περιπτώσεις να αποδεικνύεται τραυματική.

Από την άλλη πλευρά, αφού η μέθοδος με την οποία κάθε παιδί αποκωδικοποιεί και κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνονται είναι μοναδική για το ίδιο, κρίνεται πρακτικά αδύνατο για τον καθηγητή να μπορεί να προσαρμόσει το εκάστοτε μάθημα στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σχολείο ακολουθεί μια παρωχημένη, γενικευμένη προσέγγιση, εγκλωβίζουν τους μαθητές σε έναν κυκεώνα δοκιμών και λαθών, προκειμένου να εντοπίσουν την ενδεδειγμένη μέθοδο μάθησης για τους ίδιους.

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που καταφέρνουν να ανακαλύψουν νωρίς αυτό το μοναδικό, προσωπικό τρόπο μάθησης. Ωστόσο, τα περισσότερα αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας τεχνικές που δε τους ταιριάζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η απόδοσή τους να μην αντιστοιχεί στις πραγματικές τους δυνατότητες. Επομένως, η όλη εμπειρία της μάθησης σε κάποιες περιπτώσεις να αποδεικνύεται τραυματική.

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι απλά να έχουμε καλές αποδόσεις από ένα σωστό τρόπο διαβάσματος, αλλά η όλη διαδικασία να είναι και ευχάριστη για το μαθητή. Αυτό θα συμβεί κατανοώντας τον ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ μάθησης.

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους;

Πρώτα, θα πρέπει να εντοπίσουμε τη μέθοδο που προτιμά ο εκάστοτε μαθητής. Αυτό γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από τον ίδιο. Μέσω αυτού θα γίνει αναλυτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του και θα διαμορφωθεί το μαθησιακό του προφίλ.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια πλευρά του εγκεφάλου (αριστερή ή δεξιά) χρησιμοποιεί το παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης. Μόλις διευκρινιστεί αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τις ανάλογες τεχνικές για τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στο παιδί.

Είναι απαραίτητο να παράσχουμε στα παιδιά τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν πιο αποτελεσματικό το διάβασμά τους, γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις στο σχολείο, αλλά κυρίως θα τονώσει τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την προσωπική τους αυτοπεποίθηση!

1
1

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι απλά να έχουμε καλές αποδόσεις από ένα σωστό τρόπο διαβάσματος, αλλά η όλη διαδικασία να είναι και ευχάριστη για το μαθητή. Αυτό θα συμβεί κατανοώντας τον ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ μάθησης.

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους;

Πρώτα, θα πρέπει να εντοπίσουμε τη μέθοδο που προτιμά ο εκάστοτε μαθητής. Αυτό γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από τον ίδιο. Μέσω αυτού θα γίνει αναλυτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του και θα διαμορφωθεί το μαθησιακό του προφίλ.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια πλευρά του εγκεφάλου (αριστερή ή δεξιά) χρησιμοποιεί το παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης. Μόλις διευκρινιστεί αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τις ανάλογες τεχνικές για τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στο παιδί.

Είναι απαραίτητο να παράσχουμε στα παιδιά τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν πιο αποτελεσματικό το διάβασμά τους, γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις στο σχολείο, αλλά κυρίως θα τονώσει τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την προσωπική τους αυτοπεποίθηση!

Διάγνωση μαθησιακού προφίλ

Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να διαβάζουν σωστά, μεθοδικά και πάνω απ’ολα χωρίς επιπλέον άγχος και πίεση. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στο τρόπο που κατανοεί και μαθαίνει. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί πως προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές, τους βοηθάνε να αξιοποιήσουν τις δικές τους μοναδικές δυνατότητες.

Τι είναι το ARISTON LEARNING STYLES

Το ψυχομετρικό τεστ αυτό δίδεται μέσο Η/Υ και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Είναι το πρώτο βήμα στην εξατομίκευση της εκπαίδευσης καθώς εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις του σε σχέση με:

  • Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια: αναγνωρίζει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου (δεξί η αριστερό) χρησιμοποιείται περισσότερο στην επεξεργασία της πληροφορίας
  • Τους μαθησιακούς τύπους: εξετάζει με ποιον τρόπο το άτομο κατανοεί και αφομοιώνει τις γνώσεις, για παράδειγμα, οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά, διαπροσωπικά, ενδοπροσωπικά
  • Τις μαθησιακές ικανότητες: αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή

Διάγνωση μαθησιακού προφίλ

Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να διαβάζουν σωστά, μεθοδικά και πάνω απ’ολα χωρίς επιπλέον άγχος και πίεση. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στο τρόπο που κατανοεί και μαθαίνει. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί πως προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές, τους βοηθάνε να αξιοποιήσουν τις δικές τους μοναδικές δυνατότητες.

Τι είναι το ARISTON LEARNING STYLES

Το ψυχομετρικό τεστ αυτό δίδεται μέσο Η/Υ και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Είναι το πρώτο βήμα στην εξατομίκευση της εκπαίδευσης καθώς εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις του σε σχέση με:

  • Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια: αναγνωρίζει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου (δεξί η αριστερό) χρησιμοποιείται περισσότερο στην επεξεργασία της πληροφορίας
  • Τους μαθησιακούς τύπους: εξετάζει με ποιον τρόπο το άτομο κατανοεί και αφομοιώνει τις γνώσεις, για παράδειγμα, οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά, διαπροσωπικά, ενδοπροσωπικά
  • Τις μαθησιακές ικανότητες: αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή
Scroll Up