επαγγελματικός προσανατολισμός

Slider
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Κάνε την σωστή επιλογή

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Κάνε την σωστή επιλογή

Γιατί είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Τον περισσότερο χρόνο της ενήλικης ζωής μας τον περνάμε στη εργασία. Έρευνες έχουν δείξει πως η ικανοποίηση με την εργασία συμβάλλει στην καλύτερη ψυχική υγειά και στην ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου.

Πολλές φορές οι νέοι επιλέγουν επαγγέλματα είτε επειδή θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματα των γωνιών τους είτε για βιοποριστικούς λόγους.

Δυστυχώς πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν τι θέλουν να ακολουθήσουν άλλα ούτε και ποιές είναι οι ικανότητες τους.

Υπάρχουν όμως ψυχομετρικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που μπορούν με απόλυτο επιστημονικό τρόπο να δώσουν μια αξιόπιστη επαγγελματική κατεύθυνση καθώς και πληροφορίες για τις ικανότητες και τις κλήσεις του εξεταζόμενου.

Γιατί είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Τον περισσότερο χρόνο της ενήλικης ζωής μας τον περνάμε στη εργασία. Έρευνες έχουν δείξει πως η ικανοποίηση με την εργασία συμβάλλει στην καλύτερη ψυχική υγειά και στην ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου.

Πολλές φορές οι νέοι επιλέγουν επαγγέλματα είτε επειδή θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματα των γωνιών τους είτε για βιοποριστικούς λόγους.

Δυστυχώς πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν τι θέλουν να ακολουθήσουν άλλα ούτε και ποιές είναι οι ικανότητες τους.

Υπάρχουν όμως ψυχομετρικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που μπορούν με απόλυτο επιστημονικό τρόπο να δώσουν μια αξιόπιστη επαγγελματική κατεύθυνση καθώς και πληροφορίες για τις ικανότητες και τις κλήσεις του εξεταζόμενου.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι έφηβοι. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τα παιδιά πρέπει να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι αυτή που διαμορφώνει την αίσθηση της προσωπικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής επιτυχίας.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός διερευνά την αυτοεκτίμηση, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, έτσι ώστε να προτείνει ειδικότητες που του ταιριάζουν.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι έφηβοι. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τα παιδιά πρέπει να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι αυτή που διαμορφώνει την αίσθηση της προσωπικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής επιτυχίας.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός διερευνά την αυτοεκτίμηση, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, έτσι ώστε να προτείνει ειδικότητες που του ταιριάζουν.

AR

Τι είναι το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ

Το ψυχομετρικό τεστ ARISTON, είναι ένα άρτιο και έμπειρο σύστημα επαγγελματικής αυτογνωσίας, με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη αξιοπιστίας που έχει χορηγηθεί σε πάνω από 35.000 άτομα στην Ελλάδα.

Χορηγείται με την βοήθεια Η/Υ από εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου, σπουδαστές και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις  κλήσεις  τους η να εξετάσουν εναλλακτικά επαγγέλματα.

AR

Τι είναι το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ

Το ψυχομετρικό τεστ ARISTON, είναι ένα άρτιο και έμπειρο σύστημα επαγγελματικής αυτογνωσίας, με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη αξιοπιστίας που έχει χορηγηθεί σε πάνω από 35.000 άτομα στην Ελλάδα.

Χορηγείται με την βοήθεια Η/Υ από εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου, σπουδαστές και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις  κλήσεις  τους η να εξετάσουν εναλλακτικά επαγγέλματα.

Scroll Up