Αρχική

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει
" Maria Montessori "

Εκπαίδευση δεν είναι η μάθηση γεγονότων αλλά
η εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται
" Albert Einstein "

Slider

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε,
τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει
" Maria Montessori "

Εκπαίδευση δεν είναι η μάθηση γεγονότων αλλά
η εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται
" Albert Einstein "

Slider
LEDU-LAYER-HOME3

Επαγγελματικός προσανατολισμός / Μαθησιακή ανάπτυξη


Το πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση

Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει; Ποιες σπουδές θα με βοηθήσουν στην επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, προσφέροντας στους νέους μια σωστή κατεύθυνση. Είναι κρίσιμο, στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, να επιλέξουμε το επάγγελμα που μας ταιριάζει αλλά και που μελλοντικά θα αυξήσει την επαγγελματική μας ικανοποίηση.

Πως μπορώ να διαβάζω πιο αποτελεσματικά; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος  μάθησης για έμενα; Πως μπορώ να αξιοποιήσω τις ικανότητες μου;

Το να βρουν τα παιδιά τον σωστό τρόπο μελέτης είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που θα έχουν στην ακαδημαϊκή τους ζωή. Μαθαίνοντας πως να διαβάσουν πιο αποτελεσματικά ανάλογα με το μοναδικό τους μαθησιακό προφίλ, αυξάνει τις αποδόσεις τους μειώνοντας και το άγχος. 

LEDU-LAYER-HOME3

Επαγγελματικός προσανατολισμός / Μαθησιακή ανάπτυξη


Το πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση

Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει; Ποιες σπουδές θα με βοηθήσουν στην επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, προσφέροντας στους νέους μια σωστή κατεύθυνση. Είναι κρίσιμο, στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, να επιλέξουμε το επάγγελμα που μας ταιριάζει αλλά και που μελλοντικά θα αυξήσει την επαγγελματική μας ικανοποίηση.

Πως μπορώ να διαβάζω πιο αποτελεσματικά; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος  μάθησης για έμενα; Πως μπορώ να αξιοποιήσω τις ικανότητες μου;

Το να βρουν τα παιδιά τον σωστό τρόπο μελέτης είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που θα έχουν στην ακαδημαϊκή τους ζωή. Μαθαίνοντας πως να διαβάσουν πιο αποτελεσματικά ανάλογα με το μοναδικό τους μαθησιακό προφίλ, αυξάνει τις αποδόσεις τους μειώνοντας και το άγχος. 

png-imag-1

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι έφηβοι. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τα παιδιά πρέπει να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι αυτή που διαμορφώνει την αίσθηση της προσωπικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής επιτυχίας.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός διερευνά την αυτοεκτίμηση, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, έτσι ώστε να προτείνει ειδικότητες που του ταιριάζουν.

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ARISTON

Το ψυχομετρικό τεστ ARISTOΝ, είναι ένα άρτιο και έμπειρο σύστημα επαγγελματικής αυτογνωσίας, με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη αξιοπιστίας, που έχει χορηγηθεί σε πάνω από 35.000 άτομα στην Ελλάδα.
Χορηγείται από ειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου καθώς επίσης και σε σπουδαστές.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι έφηβοι. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τα παιδιά πρέπει να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους. Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι αυτή που διαμορφώνει την αίσθηση της προσωπικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής επιτυχίας.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός διερευνά την αυτοεκτίμηση, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, έτσι ώστε να προτείνει ειδικότητες που του ταιριάζουν.

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ARISTON

Το ψυχομετρικό τεστ ARISTOΝ, είναι ένα άρτιο και έμπειρο σύστημα επαγγελματικής αυτογνωσίας, με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη αξιοπιστίας, που έχει χορηγηθεί σε πάνω από 35.000 άτομα στην Ελλάδα.
Χορηγείται από ειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου καθώς επίσης και σε σπουδαστές.

Διάγνωση μαθησιακού προφίλ


Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να διαβάζουν σωστά, μεθοδικά και πάνω απ’ όλα χωρίς επιπλέον άγχος και πίεση. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στο τρόπο ου κατανοεί και μαθαίνει. Γι αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί πως προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές τους βοηθάνε να αξιοποιήσουν τις δικές τους μοναδικές δυνατότητες.

Διάγνωση μαθησιακού προφίλ


Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να διαβάζουν σωστά, μεθοδικά και πάνω απ’ όλα χωρίς επιπλέον άγχος και πίεση. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στο τρόπο ου κατανοεί και μαθαίνει. Γι αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί πως προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές τους βοηθάνε να αξιοποιήσουν τις δικές τους μοναδικές δυνατότητες.

Τι είναι το Ariston Learning Styles


Το τεστ αυτό απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Είναι το πρώτο βήμα στην εξατομίκευση της εκπαίδευσης καθώς εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις του σε σχέση με:
• Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια : αναγνωρίζει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου (δεξί ή αριστερό) χρησιμοποιείται περισσότερο στην επεξεργασία της πληροφορίας.
• Τους μαθησιακούς τύπους : εξετάζει με ποιο τρόπο μπορεί το άτομο να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις γνώσεις, για παράδειγμα οπτικά, ακουστικά, λεκτικά, κιναισθητικά, διαπροσωπικά, ενδοπροσωπικά.
• Τις μαθησιακές ικανότητες : αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή.

Τι είναι το Ariston Learning Styles


Το τεστ αυτό απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Είναι το πρώτο βήμα στην εξατομίκευση της εκπαίδευσης καθώς εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις του σε σχέση με:
• Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια : αναγνωρίζει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου (δεξί ή αριστερό) χρησιμοποιείται περισσότερο στην επεξεργασία της πληροφορίας.
• Τους μαθησιακούς τύπους : εξετάζει με ποιο τρόπο μπορεί το άτομο να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις γνώσεις, για παράδειγμα οπτικά, ακουστικά, λεκτικά, κιναισθητικά, διαπροσωπικά, ενδοπροσωπικά.
• Τις μαθησιακές ικανότητες : αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή.

Ομάδες μάθησης


Με την βοήθεια του εργαλείου ARISTON LEARNING STYLES, δημιουργήσαμε ομάδες εκπαιδευτικές, βιωματικές και δημιουργικές για τα παιδιά με στόχο να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία έτσι ώστε να :
• Διαβάζουν σε πολύ λιγότερο χρόνο
• Να αφομοιώνουν πληροφορίες με ευκολία
• Να μην αφήνουν κενά
• Να μελετάνε με σύστημα και συνέπεια
• Να βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους
• Να μειώνουν το άγχος

Ομάδες μάθησης


Με την βοήθεια του εργαλείου ARISTON LEARNING STYLES, δημιουργήσαμε ομάδες εκπαιδευτικές, βιωματικές και δημιουργικές για τα παιδιά με στόχο να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία έτσι ώστε να :
• Διαβάζουν σε πολύ λιγότερο χρόνο
• Να αφομοιώνουν πληροφορίες με ευκολία
• Να μην αφήνουν κενά
• Να μελετάνε με σύστημα και συνέπεια
• Να βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους
• Να μειώνουν το άγχος

Σχετικά άρθρα

Βullying, μια σύγχρονη επιδημία

Σκηνή πρώτη: το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου της γειτονιάς μας πριν από μερικούς μήνες. Ημέρα αφιερωμένη στον σχολικό εκφοβισμό, γνωστό ...
Διαβάστε περισσότερα

Σε «πρώιμα στάδια» ο επαγγελματικός προσανατολισμός στη χώρα μας…

Επειδή «η τεχνολογική γνώση της ανθρωπότητας διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια» και επειδή «οι σημερινοί μαθητές θα εργασθούν σε δουλειές που ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...
Scroll Up